FyringsoljeFyringsolje er i dag av meget høy kvalitet. Tidligere inneholdt fyringsolje og diesel betydelig mer svovel. Dagens fyringsolje forurenser derfor mindre enn tidligere.

Fyringsolje er nå farget grønn (tidligere rød), dette gjelder også avgiftsfri diesel og parafin.

Avgiftsfri diesel og fyringsolje er temmelig likt, men ikke helt det samme. Fyringsolje og avgiftsfri diesel skal ikke brukes på bil, men avgiftsfri diesel brukes på båt og anleggsmaskiner, traktorer osv.

Avgiftsfri diesel inneholder noe mindre svovel enn vanlig fyringsolje og tåler noe lavere temperatur.

Egenvekt eller spesifik vekt for fyringsolje er mellom ca 0.83 og 0.845 g/ml og flammepunkt er ca 60 grader

Det er forslag om at fyringsolje ikke skal benyttes til oppvarming i Norge etter 2020. Derimot kan biofyringsolje benyttes. Biofyringsolje og biodiesel er laget av naturlige råvarer og er co2 neutrale. Det vil bli en sterk økning av andre oppvarmingskilder, blant annet varmepumper som erstatning for fyringsolje.

I Oslo og også noen andre steder er det kun tillatt å bruke lett fyringsolje. De tyngre fyringsoljene forurenser for mye. Kvaliteten på fyringsolje har blitt vesentlig bedret de siste årene. Eksempel er sterkt redusert svovelinnhold. Det vil derfor sansynligvis bli redusert behov for fyringsolje og parafin til oppvarming de nærmeste årene.